Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdų naktelę tylią pažvelki į žvaigždes… pramerki akeles… ir užsimiršk bent vienai stebuklų kupinai dienelei… Lai šią dienelę tau išsipildo visos gražiausios ir slapčiausios svajonės… SU KALĖDOM!!!

   

Kalėdiniai sveikinimai

Kai suskambės kalėdiniai varpai

Ir pasakose pasipuoš eglutės,

Lai užsimirš kasdieniniai vargai

Ir kils dar noras žemėje pabūti.

Tegul ištirps žvakučių liepsnose

Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,

Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose

Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.