Draugystės sveikinimai

Aš prisimenu tą tamsią naktį,

Kai žvaigždes žibėjo aukštai

Kai prispaudęs mane prie krūtinės

Apie laimę dainas dainavai.

Ir kaip su meile aš klausiaus

Apie laimę skambiųjų dainų

Man taip norėjos sušukti

“Brangusis aš tave myliu”

O tu lyg visą tai supratęs

Mane suspaudei glėbyje tvirtai

Ir spindinčiom akim pažvelgęs

Mane pabučiavai karštai, karštai.

Aš čia tik vieną akimirką.

Ir dovanoju ją Tau. Prisimink

tą, kurį kaip ir tu myli gyvenimą,

juoką, draugus.Draugystės sveikinimai

Aš žinau, tu žodžio nepratarsi,

Nepaduosi rankos išdidus …

Vien tik akys pasakys be garso

Pyksti, džiaugiesi, ar sunku.

Tu neprimeni man to, kas jau praėjo

Ir neliesk užgijusių žaizdų,

Ir aš ir tu ilgai dėl to kentėjom,

Jei šiandien liūdna tau, tai man sunku.