Mokykliniai sveikinimai

Mes išeisim visi, tyliai duris užversim.

Gal ištarsim “sudie” paskutinį, nebegrišim daugiau.

Vėjas plaukus taršys.

Jie užneš tuos takus, kur išmynėm.

Ir skambutis skardus, mus nešauks kas dieną

Mes išskrisim, kaip paukščiai, išmokė skraidyti.

Gal sugrišim dar čia, į klases tas tuščias

Bet sugrižę svečiais pasijusim…

  

Mokykliniai sveikinimai

Linksma suspausti gavus atestatą..

Paliksi klasę, suolus, kur vargai

Išeisi ten, į gyvenimą, kur stato,

Bet vėl paklausi kur draugai.

Draugai.. Jau jie bus išblaškyti.

O klasė?.. Klasė.. jau kitų.

Atmink šie žodžiai bus rašyti

Vienos iš buvusių draugų.

 

Mokykliniai sveikinimai

Išeinam… Kiekvieno kelias skirtingas

Paliekam viską.

Ir kas gražu ir kas nemiela.

Paliekam tai, ko pasiimt negalim

Vaikyste, kliedėsi, draugus.

Visi gerai mes žinom,

Jog antro kelio atgalios nebus.