Vestuviniai sveikinimai

Į tolumas nueina žmonės,

Kitiems kelius pramindami

O meilės kelias, jis kiekvieno kitas,

Ir ji tik pats surast gali.

Sunku , oi buna!Daužo kojas

Ir širdį akmenys pikti.

O reikia eiti neparpuolant

Ir draugą saugojant kely.

Gyvenkite abu kaip žmonės,

Nesusmulkėję, dideli.

Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys,

Gyvenime suklysti negali.

Nuneškit meilės trapų žiedą

Lig pat senatvės, lig gilios.

Šypsokitės abu pavasariais

Ne tik džiaugsme, bet ir varguos.Vestuviniai sveikinimai

Linkime,kad žingsnai pirmi nebūtų alsus

Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos,

Kad akys,rankos žodžiai,balsas

Kasdien ieškotų džiaugsmo,šilumos.

Kiek pavasarių žaliuoja prieky,

Mokėkit laukti – patys jie ateis

Gyvenimą mylėdami mokėkit

Dalytis juo kai reikia su kitais

Pagirdykit medžius,kai šauks iš karščio

ir jūra atpažinkite atlase,

Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai

Liūdėt ir verkti – tyliai paslapčia.

Mokėkit gimti kas dieną,kas sekundę

ir savyje išsaugoti kitus

tegul pro šalį dienos neprabunda

te jos ilgesnės būna už metus…Vestuviniai sveikinimai

Tegul niekad neišblėsta krūtinėj jausmai,

Tegul bendri jums būna vargai ir džiaugsmai

ir net tada,kai meilė

mašinos reguliuos

Mes tikime,kad jūsų meilė žydės be paliovos

Kai būdami senukai sapnuosit anukus

Su meile prisiminkit praėjusius laikus.

Mes vėl visi suplauksim į jūsų vestuves:

Pirma į Sidabrines,vėliau į auksines.

Gyvenimas tebūna ilga, šviesi daina

ir laimė tikra – lyg taurė sklidina.Vestuviniai sveikinimai

Būkite vienas kitam saulė – ji kelia nušviečia.

Būkite vienas kitam rasa – ji dulkės nuo kaktos nušluosto.

Būkite vienas kitam vandeniu – jis ištroškusį pagirdo.

Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų.Vestuviniai sveikinimai

Jeigu eisit, eikit dviese

Susikibkite tvirčiau,

Taip kely rečiau pargriūsit

Ir nueisite tiesiau.

Lai virš jūsų šviesaus lango

Tamsūs debesys nesklando,

Kaip kad mėgsta jie sklandyt

Ir lai gandras jus aplanko,

Kaip kad mėgsta aplankyt…

Nesipykit, nesibarkit, kaip kad būna kitą syk..Vestuviniai sveikinimai

Kai paukščiai gers dangaus žydrynes gaivą,-

Mylėkit vienas kitą.

Kai viesulai ims siausti

Ir negandom dangus pajuos,-

Laikykit vienas kitą.

Kai laiko rūdys bandys pagraužti Jūsų meilę,-

Matykit vienas kitą.

Kai džiaugsmas degs,

Ar skausmas maus Jums širdį,-

Girdėkit vienas kitą.Vestuviniai sveikinimai

Ateina toks laikas – lakštingaloms suokti

žiedams ir jausmams sužydėti

Ateina toks metas ? mylėti ir tuoktis

Ir dviem savo lizdą sudėti

Mes Jums palinkėtume – darnos, atidumo

Ir visad viens kitą paremti

Kasdien ir tada, jei užgriūtų sunkumai

Vieningai ir taikiai gyventi

Tegu neužgęsta jaukus žiburėlis

šeimos židiny ir namuos

Ir meilės tyros tenetemdo šešeliai

Dabar ir vėliau, – niekados !Vestuviniai sveikinimai

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui

Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti

Todėl visų dienų ir metų bėgyje,

Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą

Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi,

Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją,

Tegul takuos obels žiedai Jums sninga,

Tegul kelius Jums spinduliais nusėja…

Ir saugokite židinį bendros ugnies,

Kad vėjai svetimi neišblaškytų.

Mylėkite viens kitą iš širdies,

Ir gelbėkite, ir ginkite viens kitą.

Tiktai išėję į gyvenimo kelius,

Jūs neužmirškit šito krašto.

Kuriam užsiauginote sparnus,

Kuriam pažinot meilės raštą.

Ir neužmirškit jus šitų žmonių

Kurie Jums laimės ir sekmės linkėjo,

Kurie Jums širdį neše dovanų

Ir į svajas įpynė Nemuno vėją.

Mes linkime mylėt tvirtai viens kitą,

Ir drąsiai žengti gyvenimo keliais,

Sukurti gražų ir saulėtą rytą,

Su meilės ir ramybės spinduliais.

Juk kartais būna ir takai nelygus,Ir apsiniaukęs rudenio dangus.

Ir kartais žodžiai, lyg erškėčiai dygus,

Užtemdo tai, kas buvo taip brangu.

Bet kai tvirtai mylėsite viens kitą,

Ir gerbsite viens kito troškimus,

Tai laimė nekviesta ir neprašyta,

Kasdien pabels į Judviejų namus

Tegul gyvenimo jums neš gražiausią dainą,

Kaip paukščiai neša saulę ant sparnų.

O mes šiandien pasveikinti atėjom,

Ir atnešėme džiaugsmą dovanų.

Ir tegul niekad Jums netruks čia saulės,

Pačių skambiausių vyturio dainų.

 

Vestuviniai sveikinimai

Vestuvių proga norėčiau palinkėti, kad niekada negestų meilės ir laimės liepsna, kad džiaugsmas lydėtų visuose bendro gyvenimo keliuose.

Liki sveikas mielas Tėti,

Išeinu aš iš namų.

Man laimužės palinkėki

Ir daug saulėtų dienų.

Tau dėkoju aš už viską,

Iš visos, visos širdies.

Ką likimas šiandien lėmė

To jau niekas nepakeis.

Liki sveikas, išvažiuoju

Iš mielų, gimtų namų,

Pasitikti naujo kelio

Einu lydima draugu

Parymokit prie vartelių

Palydėkit takeliu.

Kai sugrišiu iš kelionės,

Pasitikit mus jau du!