Jubiliejiniai tostai

Garbingo amžiaus jubiliejus –

Vainikas metų praeities,

Kur rasi smilgų ir lelijų.

Tokia pusiausvyra lemties,

Kad pilką dieną šventė keičia,

O ją – sunki darbų našta…

Branginki, vertinki ir džiaukis

Dalia, kuri vien tau skirta.

    

Jubiliejiniai tostai

Garbingo amžiaus jubiliejus –

Vainikas metų praeities,

Kur rasi smilgų ir lelijų.

Tokia pusiausvyra lemties,

Kad pilką dieną šventė keičia,

O ją – sunki darbų našta…

Branginki, vertinki ir džiaukis

Dalia, kuri vien tau skirta.

   

Jubiliejiniai tostai

Jau ketvirtį amžiaus nuėjot kartu,

Jau ketvirtis amžiaus taip metų greitų,

Tik vakar, atrodo, vestuvės skambėjo

O štai, Jubiliejus sidabro atėjo.

Mes linkim

Sėkmės ir skalsos namuose,

Gyventi sveikatoj,

Nelūžti dvasia,

Jei šiandien atžymim sidabro metus,

Tai trokštam sulaukt dar ir auksinių!